Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

 

Acecook spirit

Để hiện thực hóa triết lý 3H (Happy Consumer, Happy Employees và Happy Society), mỗi một nhân viên Acecook luôn nỗ lực làm việc với tinh thần 3C:

Continuous learning (Không ngừng học hỏi): Là doanh nghiệp đầu ngành, để duy trì sự phát triển, Acecook rất cần tinh thần không ngừng học hỏi và cải tiến của nhân viên để tạo ra những sản phẩm mang tính dẫn đầu và thay đổi quy trình làm việc sao cho tinh gọn và hiệu quả.

Caring (Nghĩ cho người khác): Tinh thần nghĩ cho người khác của người Nhật (Omoiyari) luôn được nhắc đến tại Acecook. Làm việc trên tinh thần nghĩ đến quyền lợi của khách hàng, đối tác và cao hơn nữa là quyền lợi của cộng đồng trước khi nghĩ đến quyền lợi cá nhân, luôn làm việc với tinh thần này giúp Acecook có thể tạo ra được những sản phẩm thật sự an toàn, an tâm cho xã hội Việt Nam.

Compliance (Tuân thủ): Acecook hoạt động trên cơ sở tuân thủ toàn bộ các quy tắc cơ bản như quy định pháp luật, quy định nội bộ công ty, bên cạnh đó còn phải có ý thức và thực hiện việc tuân thủ nghiêm ngặt các đạo đức trong kinh doanh.

Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.