Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description


- Lập lệnh sản xuất & triển khai thực hiện kế hoạch xuống cho khu vực 

Đảm bảo việc sản xuất đúng & đủ kế hoạch về số lượng, chất lượng, năng suất.

- Giám sát việc thực hiện sản xuất đúng theo qui trình, qui định, hướng dẫn

Kết hợp trưởng ca, Tổ Trưởng kiểm tra & duy trì nhà xưởng đáp ứng tiêu chuẩn ISO, HACCP, BRC, IFS.

- Giám sát các hoạt động vệ sinh thiết bị, vệ sinh nhà xưởng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng theo hướng dẫn của P. Sản xuất

- Các nhiệm vụ thuộc chuyên môn có liên quan đến phạm vi công việc của P.SX Gia Vị theo sự phân công củaTrưởng Bộ Phận - Trưởng Phòng SX GV.


Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại Học

- Có các chứng chỉ liên quan đến hệ thống chất lượng ISO, BRC, IFS.

- 1 năm kinh nghiệm làm kế hoạch sản xuất

- Đã làm việc trong các công ty thực phẩm

- Sử dụng tốt các phần mềm ứng dụng trong Windows.

- Kỹ năng làm việc nhóm.

- Có khả năng giao tiếp được bằng Tiếng Anh là một lợi thế.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: CN Sản Xuất
 • Number of positions: 100
 • Posted: 15/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN, NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN, NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN KHO, Warehouseman, Warehouse Assistant, Nhân viên hành chính kho, Nhân viên phụ trách kho, Warehouse Staff, Nhân viên phụ kho, Nhân viên quản lý kho, warehouse, NHÂN VIÊN KHO, Warehouseman, Warehouse Assistant, Nhân viên hành chính kho, Nhân viên phụ trách kho, Warehouse Staff, Nhân viên phụ kho, Nhân viên quản lý kho, warehouse
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG QC/KCS, NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG QC/KCS, NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG QC/KCS, NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG QC/KCS
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: CN ĐIỆN, CN ĐIỆN, CN ĐIỆN, CÔNG NHÂN ĐIỆN, Công nhân cơ điện, Electrical Worker, Electrician
 • Number of positions: 2
 • Posted: 16/02/2024
Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.