Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 

- Thực hiện việc kiểm tra giám sát, ghi nhận tình trạng hoạt động chi tiết tất cả thiết bị điện. Phối hợp Trưởng phòng, TBP lên kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết, trình trưởng bộ phận phê duyệt và triển khai cho các ca thực hiện

- Thực hiện chuẩn bị vật tư sẵn sàng cho công tác sửa chữa bảo trì

- Thực hiện hướng dẫn công tác sửa chữa bảo trì theo đúng kỹ thuật

- Thực hiện việc kiểm tra ghi nhận hồ sơ bảo trì và lý lịch thiết bị

- Thực hiện tính toán chi tiết, đề xuất vật tư điện hàng tháng

- Trực tiếp tham gia khắc phục các sự cố lien quan đến hệ thống điện điều khiển mà công nhân đến không khắc phục được

- Xử lý, khắc phục các sự cố liên quan về điện, nhanh chóng đưa thiết bị vào hoạt động trở lại. tham gia thực hiện hoạt động bảo trì

- Báo cáo quá trình bảo trì vào tình trạng thiết bị điện sau bảo trì.

- Cập nhật lý lịch thiết bị điện

- Lập kế hoạch và theo dõi việc checklist thiết bị điện

- Nghiệp vụ kỹ thuật điện

- Công tác sang kiến cải tiến, quản lý tiết kiệm năng lượng, tự động hóa

Job Requirement

 •  Trình độ: Đại học 
 • Chuyên môn: ngành Điện công nghiệp / điện lạnh / điện - điện tử / Cơ Điện  Tử / Hệ thống điện
 • Anh Văn bằng B.
 • Thạo vi tính văn phòng.
 • Nắm rõ kiến thức chuyên ngành
 • Nắm rõ yêu cầu về ATLĐ, an toàn Điện

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: CN Sản Xuất
 • Number of positions: 100
 • Posted: 15/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN, NHÂN VIÊN QUẢN, NHÂN VIÊN QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT GIA VỊ, NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT GIA VỊ, NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT GIA VỊ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN KHO, Warehouseman, Warehouse Assistant, Nhân viên hành chính kho, Nhân viên phụ trách kho, Warehouse Staff, Nhân viên phụ kho, Nhân viên quản lý kho, warehouse, NHÂN VIÊN KHO, Warehouseman, Warehouse Assistant, Nhân viên hành chính kho, Nhân viên phụ trách kho, Warehouse Staff, Nhân viên phụ kho, Nhân viên quản lý kho, warehouse
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG QC/KCS, NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG QC/KCS, NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG QC/KCS, NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG QC/KCS
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: VẬN HÀNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI, CÔNG NHÂN VẬN HÀNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Cơ Khí, Thợ hàn, Welder, Thợ hàn tuyển gấp, Bảo Trì Cơ Khí
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: CN Van Hanh, CN Vận Hành, CÔNG NHÂN VẬN HÀNH, Operation Worker, CÔNG NHÂN VẬN HÀNH, Operation Worker, CÔNG NHÂN VẬN HÀNH, Operation Worker, CÔNG NHÂN VẬN HÀNH, Operation Worker
 • Number of positions: 20
 • Posted: 15/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: CN ĐIỆN, CN ĐIỆN, CN ĐIỆN, CÔNG NHÂN ĐIỆN, Công nhân cơ điện, Electrical Worker, Electrician
 • Number of positions: 2
 • Posted: 16/02/2024
Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.