Join Acecook Talent Network

What is a Acecook Talent Network

Joining Acecook Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join Acecook Talent Network today!

Search jobs

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (DOANH THU)

 • Ho Chi Minh (Tan Phu District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax
 • 1
 • 29/09/2017

Job Description

Phụ trách Doanh thu:

 • Tổng hợp doanh thu theo chi nhánh, từng ngành hàng, SKU và kênh bán hàng.
 • Phân tích biến động doanh thu theo đối tượng, thời điểm; những yếu tố tác động đến sự biến động doanh số công ty.

Phụ trách chi phí:

 • Theo dõi tình hình sử dung chi phí tại công ty theo đối tượng sử dụng chi phí.
 • Phân tích biến động chi phí theo từng thời kỳ, đối tượng
 • So sánh biến động, thay đổi so với kế hoạch, ngân sách, cùng kỳ.

Công tác Quản trị:

 • Thực hiện các báo cáo quản trị đối với phần phụ trách
 • Phối hợp với các báo cáo phần hành kế toán khác, các phòng ban, chi nhánh trong công việc hàng ngày.

Thực hiện các báo cáo nhanh theo yêu cầu cho quản lý trực tiếp, giám đốc khối TCKT

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán kiểm toán.
 • Biết sử dụng máy tính, phần mềm, ứng dụng văn phòng ( Word, Excel, Power point,…)
 • Ưu tiên ứng viên đã từng sử dụng phần mềm kế toán
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc, ưu tiên biết tiếng Nhật
 • Có khả năng làm việc đội nhóm, hòa đồng.
 • Các yêu cầu khác: Tư duy logic, có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng và chịu được áp lực công việc.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.