Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

• Thực hiện các hoạt động liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ISO 9001, HACCP, IFS, BRC,... ) tại các phòng ban công ty/ chi nhánh /nhà máy.

•Tham gia xây dựng và triển khai các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế

• Thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ, bên ngoài liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm.

• Thực hiện chương trình và tham gia đánh giá nội bộ cấp công ty/chi nhánh/nhà máy các hoạt động liên quan đến hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, hệ thống quản lý chất lượng và ATTP theo chương trình đã được phê duyệt.

Job Requirement

- Tốt nghiệp:  ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hóa thực phẩm hoặc các ngành có liên quan đến công tác quản lý hệ thống về chất lượng và an toàn thực phẩm.

- Am hiểu các hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm ISO 9001, HACCP. Ưu tiên có am hiểu về hệ thống BRC, IFS.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty thực phẩm hoặc 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Ưu tiên kinh nghiệm về hệ thống quản lý HALAL, Gluten Free, V- Label, Vegan,...

- Khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành về các hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm,

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và internet.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QA Chuyên Luật Quốc tế, QA, Luật Quốc tế, Luật Thực Phẩm, Chuyên viên cao cấp, CHUYÊN VIÊN QA Chuyên Luật Quốc tế, CHUYÊN VIÊN LUẬT QA
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/01/2023
Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.