Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Kiểm tra/giám sát các hoạt động an toàn , PCCC

- Xây dựng tình huống , phụ trách tiếp đón cơ quan PCCC

- Giám sát các yếu tố vệ sinh lao động: ví khí hậu, tiếng ồn, bụi, công cụ dụng cụ phòng cháy chữa cháy

- Quản lý an toàn nhà thầu, PCCC

- Kiểm tra/bảo trì trang thiết bị phòng cháy 

-  Tham gia các cuộc họp an toàn.

- Kiểm tra các thiết bị điện kế định kỳ , theo dõi giám định, theo dõi các hạn sử dụng của bình chữa cháy theo sơ đồ tổ chức.

- Phối hợp làm việc với các cơ quan giám sát tại địa phương về các hoạt động thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất liên quan đến ATVSLĐ,PCCC.

- Tham mưu cho cấp quản lý về những vấn đề liên quan đến ATVSLĐ, PCCC.

- Cấp quản lý chuyên môn, phòng ban chuyên môn công ty hỗ trợ xây dựng và kiểm soát ngân sách ATVSLĐ hàng năm (nếu có)

- Các công việc được cấp trên giao.

Job Requirement

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành Điện, Cơ khí, bảo hộ lao động

- Có chứng chỉ về an toàn lao động nhóm 2

- Kiến thức tốt về an toàn lao động, bảo hộ lao động, PCCC

- Tỉ mỉ, chi tiết và khoa học

- Kỹ năng điều phối và giám sát thực hiện

- Kỷ luật và nghiêm khắc 

Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.