Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Khu vực phụ trách: 01 GSBH Đông Triều Quảng Ninh

 • Tuyển dụng, đào tạo và kiểm soát đội ngũ NVBH và Admin hoạt động đúng theo định hướng chung của công ty.
 • Triển khai, kiểm soát các chương trình bán hàng của công ty tại khu vực quản lý.
 • Xây dựng, triển khai và hướng dẫn thực hiện theo kế hoạch nhằm giúp nhân viên bán hàng, admin và NPP hoàn thành mục tiêu doanh số được giao.
 •  Thực hiện các báo cáo đúng, đủ và kịp thời cho cấp trên.
 •  Đưa ra các đề xuất, giải pháp để phát triển vùng thị trường của mình.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế/Quản trị kinh doanh/Marketing/ Ngành liên quan, Quản trị/ Quản lý Nguồn nhân lực,…(Ưu tiên) Hoặc khác chuyên môn nhưng có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm ở vị trí GSBH trong ngành nghề tiêu dùng nhanh, hệ thống bán lẻ...
 • Có kiến thức về kinh doanh và quản lý, lĩnh vực về kinh doanh bán hàng thực phẩm.
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Ứng viên hiểu địa bàn phụ trách, là người địa phương là một lợi thế.
Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.