Join Acecook Talent Network

What is a Acecook Talent Network

Joining Acecook Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join Acecook Talent Network today!

Search jobs

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH MT

 • Ho Chi Minh
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Marketing
 • 15/02/2020

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Theo dõi và thúc đẩyh siêu thị đặt hàng
 • Xây dựng và tạo mối quan hệ với hệ thống siêu thị
 • Phối hợp với bộ pậm Marketing thực hiện các chương trình activation. 
 • Phối hợp với bộ phận nghiệp vụ ra đơn hàng
 • Phân tích thị trường và đối thủ tại kênh Mt (siêu thị, Horeca)
 • Đề xuất giải pháp nhằm đạt doanh số, tăng thị phần và tỷ lệ cover trong kênh siêu thị
 • Thực hiện báo cáo theo tuần/tháng và báo cáo lại cho trưởng bộ phận.

Job Requirement

Kinh nghiệm trên 2 năm trong giám sát kênh MT

Có kinh nghiệm trong ngành FMCG (Ngành hàng tiêu dùng nhanh)

Có thể giao tiếng Tiếng Anh

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.