Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Kiểm soát lịch hoạt động bán hàng của từng nhân viên
 • Yêu cầu nhân viên đặt hàng, trưng bày và giới thiệu sản phẩm cho NTD
 • Kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động của nhân viên
 • Theo dõi và chấm công nhân viên bán hàng
 • Làm việc ngược lại với hệ thống nhân sự xử lý nhân sự sai phạm và khuyến khích động viên nhân sự tốt.
 • Phối hợp với bộ phận Marketing thực hiện các chương trình thử sản phẩm, Event,…và Bộ phận nghiệp vụ ra đơn hàng
 •  Phân tích tình hình thị trường và điều tra thông tin đối thủ
 • Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu doanh số
 • Tăng thị phần và tỉ lệ cover
 • Thực hiện báo cáo tuần,tháng gửi cho Trưởng Bộ Phận
 • Xây dựng và tạo mối quan hệ với đại lý
 • Đàm phán và mở đại ký mới
 • Khu vực làm việc : Bàu Bàng - Tây Ninh, ưu tiên có thể đi công tác 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học
 • Tin học văn phòng và internet thành thạo
 • Có kinh nghiệm làm việc trong ngành tiêu dùng nhanh từ 03 năm trở lên. 
 •  Kỹ năng trình bày, diễn đạt
 •  Kỹ năng giao tiếp
 •  Kỹ năng tổ chức công việc
 • Kỹ năng thuyết phục
Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.