Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

* Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên

 • Có trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo và kiểm soát đội ngũ NVBH và SAD hoạt động đúng theo định hướng chung của công ty.
 • Triển khai các thông tin và các nội dung công việc cho tất cả nhân viên hiểu và thực hiện đúng,

Xây dựng và kiểm soát hệ thống NPP

 • Tìm kiếm và xây dựng các hệ thống phân phối có khả năng đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của công việc
 • Phát triển hệ thống phân phối mang tính sâu rộng và bền vững
 • * Thị trường và doanh số
 • Kiểm soát việc khai thác và triển khai các chương trình tại thị trường phụ trách một cách hiệu quả nhất
 • Đưa ra kế hoạch hành động để hoàn thành mục tiêu doanh số được giao.
 •  Đại diện công ty làm việc với các khách hàng hoặc xử lý các vần đề phát sinh trong phạm vi cho phép
 •  Thực hiện các báo cáo đúng, đủ và kịp thời cho cấp trên.
 •  Đưa ra các đề xuất, giải pháp để phát triển vùng thị trường của mình.
 • Khu vực làm việc: Đồng Nai

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành QTKD, có kinh nghiệm về Giám Sát Bán Hàng
 • Tin học văn phòng
 • Có kiến thức về kinh doanh và quản lý, lĩnh vực về kinh doanh bán hàng thực phẩm
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Khả năng truyền đạt thông tin
 • Hiểu được thị trường phụ trách
 • Chịu được áp lực cao, nhạy bén trong kinh doanh
 • Khả năng quản lý, nhìn nhận tốt về thị trường và đưa ra giải pháp khắc phục
Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.