Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Nghiên cứu, hỗ trợ xây dựng, cập nhật tài liệu Quản trị rủi ro, khuyến nghị sửa đổi cải tiến
 • Tổng hợp thông tin rủi ro từ Chủ rủi ro, hỗ trợ Chủ rủi ro xây dựng và cập nhật hồ sơ rủi ro, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
 • Là đầu mối thực hiện kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ và hiệu quả thực hiện công tác Quản trị rủi ro của Acecook, tổng hợp các báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật cá nhân và tập thể của Acecook trong công tác Quản trị rủi ro
 • Báo cáo cấp trên về việc thực hiện Quản trị rủi ro
 • Hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ Quản trị rủi ro cho bộ máy điều hành và các đơn vị trực thuộc. Hỗ trợ nghiệp vụ cho các Chủ rủi ro trong việc phân tích, đánh giá, xử lý rủi ro mới phát sinh theo nguyên tắc ứng xử rủi ro
 • Tham gia các cuộc kiểm tra theo phân công để kiểm tra việc tuân thủ, phân tích tính phù hợp, hiệu quả của các kiểm soát và đánh giá rủi ro, chuẩn ISO
 • Thực hiện các công việc khác trong phạm vi chuyên môn theo sự phân công của Cấp quản lý và Cấp thẩm quyền

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, ưu tiên chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính/Quản trị kinh doanh. Kiến thức tốt về Tài chính – Kế toan – Quản trị; Kiến thức nhất định về hệ thống quản lý chất lượng ISO;
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kiểm toán độc lập hoặc 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại Công ty sản xuất quy mô lớn. Ưu tiên làm việc Big 4.
 • Ưu tiên có kiến thức về quản trị rủi ro doanh nghiệp;
 • Khả năng tư duy logic, phân tích và giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng giao tiếp, trình bày;
 • Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập;
 • Sử dụng vi tính văn phòng thành thạo và khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, trình bày, dịch thuật.
 • Cẩn trọng, trung thực, trách nhiệm; chính trực;
 • Tư duy đổi mới, sáng tạo, chủ động;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề

Acecook Việt Nam - Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, luôn mang đến cho nhân viên các chế độ đãi ngộ tốt cùng với môi trường làm việc thân thiện, luôn gắn kết, năng động với hệ thống lương cạnh tranh theo năng lực:

 • Thưởng 6 tháng đầu năm (1 tháng lương), cuối năm (tháng 13-14 và kết quả KPIs) và các ngày Lễ lớn trong năm. (2/9; 30/4, 1/5; 1/1,...)
 • Chế độ BHYT, BHXH và các chế độ bảo hiểm khác theo quy định
 • Thường xuyên được đào tào và bồi dưỡng năng lực chuyên môn
 • Đồng phục, Ăn trưa, thời gian làm việc T2-T6
Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.