Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo phù hợp với lộ trình đào tạo, tiêu chuẩn năng lực và mục tiêu hàng năm của công ty.
 • Xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo trực tuyến E-learning phù hợp với văn hóa, thực tế công ty.
 • Tham gia cập nhật Khung - Từ điển năng lực đảm bảo đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn công việc, phù hợp với thực tế công việc và thị trường.
 • Tham gia Triển khai đánh giá năng lực hàng năm toàn công ty đảm bảo chính xác và đúng tiến độ, xác định được nguồn tài năng của công ty.
 • Phát triển thư viện tài liệu, học liệu phục vụ cho các hoạt động học hỏi & phát triển nguồn nhân lực của công ty
 • Các nhiệm vụ khác do quản lý yêu cầu.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Luật, Quản trị nguồn nhân lực
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác đào tạo tại các công ty có quy mô từ 500 nhân sự
 • Thuyết trình, trình bày thuyết phục
 • Giao tiếp thuyết phục
 • Phản biện tốt
 • Khả năng biên soạn tài liệu, giáo trình và đứng lớp đào tạo
 • Tiếng Anh giao tiếp, đọc dịch tài liệu
 • Khả năng huấn luyện
 • Khả năng làm việc nhóm
 • Khả năng lập kế hoạch, giám sát công việc
 • Đam mê công việc và có tinh thần biết nghĩ cho người khác
 • Thích giao tiếp & làm việc với người khác
 • Ưu tiên nhân sự có hiểu biết về Hệ thống phần mềm HR,  E-learning
 • Ưu tiên có hiểu biết về Hệ thống khung từ điển năng lực và Hệ thống quản trị hiệu suất (OKR, KPI,…)

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT, Phiên dịch viên, THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/02/2024
Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.