Join Acecook Talent Network

What is a Acecook Talent Network

Joining Acecook Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join Acecook Talent Network today!

Search jobs

Quản lý nhà hàng Nhật Bản

  • Ho Chi Minh (District 1)
  • Team Leader / Supervisor
  • Negotiable
  • Restaurant / Hotel
  • 1
  • 22/10/2017

Job Description

Chịu trách nhiệm giám sát, lên kế hoạch, kiểm soát và điều phối mọi hoạt động liên quan đến vận hành nhà hàng;

Chịu trách nhiệm về doanh thu, lợi nhuận, chi phí tại nhà hàng;

Hiểu rõ các yêu cầu liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhà hàng và thực hiện theo quy định;

Quản lý hoạt động marketing của nhà hàng;

Đảm bảo chất lượng dịch vụ kịp thời, hiệu quả ở tất cả các khâu phục vụ từ món ăn, tổ chức sự kiện cũng như thức uống, duy trì tiêu chuẩn vệ sinh theo đúng quy định cho từng khu vực;

Thực hiện tuyển dụng, đào tạo, quản lý và đánh giá nhân viên. Xây dựng, đào tạo quy tắc ứng xử chung của nhân viên trong nhà hàng;

Đảm bảo duy trì chất lượng cao về An toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh và an toàn lao động tại Nhà hàng;

Đảm bảo tiến hành việc kiểm kê hàng hóa định kì; Kiểm soát vật dụng, hàng tồn trong kho và đưa ra yêu cầu mua hàng;

Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo sự phân công của công ty.

Job Requirement

Nam/Nữ;

Có 3 năm kinh nghiệm quản lý Nhà hàng (Nhà hàng Nhật là một lợi thế);

Ưu tiên biết tiếng Nhật (từ N3 trở lên)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.