Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

-Thực hiện việc dán nhãn, kiểm đếm hàng hóa xuất - nhập kho chính xác về chủng loại và số lượng dựa trên chỉ thị lấy hàng.

-Sắp xếp hàng hóa trong kho theo đúng sơ đồ bố trí của kho và thực tế tồn kho đảm bảo tuân theo yêu cầu về hệ thống quản lý ISO, HACCP.

-Thực hiện công tác chuẩn bị hàng hóa mỗi ngày xuất kho theo nguyên tắc nhập trước xuất trước (FIFO).

-Tiếp nhận và sắp xếp phân loại hàng hóa tồn kho gọn gàng ngăn nắp vào cuối mỗi ngày.

-Thực hiện vệ sinh nền kho bãi, kiểm tra bẫy chuột, đèn côn trùng và khu vực xung quanh kho quản lý hàng ngày.

-Thực hiện công tác kiểm tra tình trạng hàng hóa trong quá trình lưu kho báo cáo thủ kho kịp thời để không ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa.Job Requirement


- TỔT NGHIỆP THPT

- Có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực kho 

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực

- Làm việc giờ hành chánh , có thể làm tăng ca

Job tags: PHỤ KHO
Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.