Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện kiểm hàng hóa Nhập, xuất và lưu kho

- Thực hiện vệ sinh sắp xếp hàng hóa, kho bãi đảm bảo ATVSTP

Thực hiện nhập, xuất hàng hòa tuân thủ theo nguyên tắc FIFO.

- Thực hiện kiểm tem/nhãn hàng hóa: Nhập – Lưu - Xuất kho đảm bảo đầy đủ số lượng, nội dung trên nhãn theo quy định.

- Thực hiện thống kê, theo dõi hàng hóa không đạt chất lượng: Hàng quá hạn lưu kho, không sử dụng, hàng niêm phong.

-Thực hiện chuyển hàng trong thang máy đảm bảo KHSX hằng ngày theo sự phân công của thủ kho

-Thực hiện vệ sinh hàng hóa lưu kho, xuất kho hàng ngày và định kỳ.

- Thực hiện vệ sinh khu vực làm việc, kho bãi hàng ngày và định kỳ theo kế hoạch. 

 

Job Requirement

- Nam, Tốt nghiệp PTCS trở lên

- Khả năng sắp xếp thực hiện công việc.

- Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình

Job tags: PHỤ KHO

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QA Chuyên Luật Quốc tế, QA, Luật Quốc tế, Luật Thực Phẩm, Chuyên viên cao cấp, CHUYÊN VIÊN QA Chuyên Luật Quốc tế
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/03/2023
Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.