Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Thu hút Nhân tài:

 • Tham gia lập kế hoạch, chương trình cho hoạt đông thu hút Nhân tài của Tổng công ty và chi nhánh
 • Đề xuất phương pháp và công cụ tìm nguồn ứng viên đa dạng
 • Tham gia các hoạt động tạo nguồn ứng viên theo kế hoạch
 • Đề xuất, triển khai các chương trình tuyển dụng của công ty
 • Tiếp nhận, xử lý đề xuất tuyển dụng của các phòng ban chi nhánh.
 • Thực hiện Tuyển dụng theo Quy trình.
 • Hỗ trợ thực hiện các quy định và các hoạt động liên quan đến chế độ học việc, thử việc, hợp đồng lao động…
 • Quản lý, lưu trữ/cập nhật dữ liệụ, hồ sơ nhân sự

Thôi dụng:

 • Tham gia Phỏng vấn Thôi dụng;
 • Hỗ trợ xây dựng chính sách/chế độ cho người nghỉ việc phù hợp;
 • Tìm hiểu và báo cáo các vấn đề liên quan nhân sự nghỉ việc
 • Hỗ trợ truyền thông để nhân viên nghỉ việc để đảm bảo có mối liên hệ tích cực với tổ chức

Tuyển dụng: 

 • Tham gia xây dựng tiêu chí tuyển dụng
 • Hỗ trợ xây dựng/cải tiến quy trình Tuyển dụng/Thôi dụng/ Phần mềm nhân sự

Phát triển Thương hiệu Tuyển dụng:

 • Tìm hiểu và báo cáo tình trạng thực tế về Thương hiệu tuyển dụng của Chi nhánh và Tổng công ty hàng năm.
 • Tham gia vào quá trình xây dựng lộ trình phát triển thương hiệu tuyển dụng.
 • Tham gia thực hiện các Khảo sát về Nguồn nhân lực Hạnh phúc, Sức khỏe thương hiệu tuyển dụng (theo tần suất)
 • Quản trị Wed/ Fanpage/ Kênh truyền thông về Tuyển dụng của công ty
 • Đóng góp ý tưởng lên bài – nội dung – hình ảnh cho các kênh truyền thông trên.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học về Quản trị Nhân sự hoặc các ngành liên quan.
 • Kỹ năng tin học văn phòng
 • Ưu tiên có Kỹ năng thiết kế cơ bản, Digital Marketing
 • Nắm và hiểu biết về Luật Lao động cơ bản
 • Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm vị trí tương đương
 • Kỹ năng giao tiếp, tạo thiện cảm
 • Trung thực, trách nhiệm, nghĩ cho người khác
 • Thái độ học hỏi, kiên nhẫn
Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.