Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 

 • Thực hiện công việc phân tích các chỉ tiêu hóa lý mẫu thực phẩm và đảm bảo chất lượng kết quả phân tích các chỉ tiêu hóa lý của phòng thí nghiệm tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 17025.
 • Nghiên cứu, xây dựng và phát triển hệ thống các phương pháp phân tích hóa lý mới được áp dụng tại Bộ phận thí nghiệm của các chi nhánh.
 • Duy trì các hoạt động kiểm soát của Phòng thí nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 17025 trong phạm vi phân công.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp:  Đại học chuyên ngành Hóa thực phẩm, Hóa phân tích…
 • Am hiểu và thực hiện tốt các phương pháp phân tích hóa lý trên mẫu thực phẩm.
 • Khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh về phương pháp phân tích.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.Sắc ký (GC, LC hay ICP).
 • Ưu tiên: có kiến thức và kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm tiêu chuẩn ISO 17025. Ứng viên có kinh nghiệm phân tích vi lượng.
 •  Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và internet.
Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.