Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện việc xuất hóa đơn trên phần mềm theo quy định.

- Nhận và kiểm tra hóa đơn đầu vào,  Đối chiếu  số liệu kê khai  thuế GTGT đầu ra, đầu vào trong tháng. 

- Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng theo quy định. 

- Thực hiện việc check thuế để kiểm tra số liệu báo cáo thuế GTGT.

- Hạch toán thuế TNCN, thuế phi nông nghiệp, lệ phí môn bài vào phần mềm 

- Hàng năm lập và gửi bảng đối chiếu số thuế đã nộp cho Cơ Quan Thuế. 

- Nhận hóa đơn và bộ chứng từ chi phí vật tư, dịch vụ từ các phòng ban chi nhánh cung cấp.

-  Hạch toán hóa đơn chi phí vật tư vào phần mềm 

- Lập báo cáo vật tư công cụ dụng cụ hàng tháng theo quy định. 

- Kiểm tra hợp đồng nguyên tắc và theo dõi việc ký hợp đồng nguyên tắc theo quy định ( gồm hợp đồng vật tư, TSCĐ, dịch vụ thuộc chi phí sản xuất).

- Kiểm tra nội dung hợp đồng kinh tế, hóa đơn, biên bản nghiệm thu, thanh lý, báo giá, đề xuất

- Lưu giữ và bảo quản toàn bộ hợp đồng theo quy định.

- Lập báo cáo tăng giảm kiểm kê TSCĐ 

 

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học ngành kế toán, tài chính kế toán

- Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo

- Biết sử dụng phần mềm kế toán

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực

 

Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.