Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Cập nhật dự báo từ P.Kế hoạch công ty và lập kế hoạch sản xuất hàng ngày
 • Cập nhật đơn hàng xuất khẩu (nếu có) theo mail  từ Phòng Nghiệp Vụ Quốc Tế & Kiểm tra đơn hàng tạm theo mail từ Phòng xuất khẩu
 • Cập nhật các Thông báo sản  phân phối từ Phòng QC nhà máy
 • Lập kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu thùng carton nội địa và xuất khẩu cho Nhà máy Hồ Chí Minh
 • Cập nhật báo cáo hàng đề xuất hủy kho Nhà máy Hồ Chí Minh hàng tháng.
 • Báo cáo tổng kết thành phẩm sản xuất trong tháng tại NM Hồ Chí Minh
 • Tổng hợp báo cáo tồn kho carton xuất khẩu và kế hoạch sản xuất thành phẩm xuất khẩu để các bộ phận liên quan đặt nguyên vật liệu đáp ứng cho kế hoạch sản xuất
 • Phối hợp với các phòng ban khác, cung cấp thông tin trong nghiệp vụ phòng kế hoạch
 • Công việc khác do cấp trên giao có liên quan đến công việc đang phụ trách.

 

Job Requirement

 •  Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành kinh tế, có kiến thức về quản trị và kế toán
 • Năng động, có khả năng làm việc độc lập
 • Chịu áp lực công việc
 • Vi tính văn phòng, anh văn B

 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: CN Sản Xuất
 • Number of positions: 100
 • Posted: 15/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: CN ĐIỆN, CN ĐIỆN, CN ĐIỆN, CÔNG NHÂN ĐIỆN, Công nhân cơ điện, Electrical Worker, Electrician
 • Number of positions: 2
 • Posted: 16/02/2024
Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.