Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Tốt nghiệp Đại học Ngành hành chánh tổng hợp, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự.

- Có nghiệp vụ thư ký văn phòng hoặc văn thư thủ tục hành chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Job Requirement

- Ưu tiên ứng viên có 2 năm kinh nghiệm tịa vị trí tương đương

- Kỹ năng sắp xếp, giao tiếp, quản lý thời gian

- ưu tiên ứng viên từng làm việc tại doanh nghiệp có quy mô trên 500 người

Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.