Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Lập kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến công tác An ninh trật tự, an toàn tài sản/con người trong toàn Công ty
 • Theo dõi việc thực hiện hợp đồng/ phương án bảo vệ và quy định của Công ty về công tác an ninh bảo vệ.
 • Soát xét rà soát đánh giá định kỳ các Phương án bảo vệ, các nhà cung cấp dịch vụ.
 • Soạn thảo, cập nhật soát xét “Thủ tục kiểm soát an ninh”.
 • Tổ chức thực hiện, kiểm soát công tác xe nâng hàng tại CN/NM HCM, kho thuê ngoài HCM
 • Lập kế hoạch bảo trì định kỳ, tổ chức, giám sát công tác BTSC xe nâng
 • Phân bổ, điều tiết sử dụng, quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật về xe nâng hàng và quy định của công ty.
 • Tổng hợp danh sách thiết bị có yêu cầu nghiệm ngặt tại Văn phòng Công ty, kho thuê ngoài HCM.
 • Theo dõi, giám sát tất cả các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt đưa vào sử dụng được kiểm định và khai báo đầy đủ.
 • Kiển tra an toàn tất cả các khu vực Tòa nhà Văn phòng, kho Hưng phát, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn gây tai nạn lao động, ảnh hưởng đến sức khỏe, báo cáo đề xuất các biện pháp phòng ngừa rủi ro.
 • Tổ chức kiểm tra công tác PCCC định kỳ.
 • Thực hiện phương án PCCC - CNCH, tổ chức diễn tập định kỳ theo quy định
 • Thực hiện tổng hợp đăng ký ngân sách sản xuất, kinh doanh toàn công ty do Hành chánh phụ trách
 • Tổng hợp, phân tích chi phí thực hiện G&A toàn Công ty, chi phí sản xuất, kinh doanh do Hành chánh phụ trách hàng tháng.
 • Tổ chức diễn tập tình huống ngộ độc thực phẩm

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh Quản trị nguồn nhân lực hoặc các ngành liên quan.
 • Có kinh nghiệm từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan
 • Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt Excel
 • Kỹ năng tiếng anh giao tiếp tốt
 • Chịu khó, cẩn thận và chủ động
Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.