Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện giám sát môi trường lao động/VSLĐ/ kiểm soát các yếu tố độc hại .
 • Thực hiện các báo cáo về vệ sinh lao động đến Ban lãnh đạo Công ty, cơ quan chức năng bên ngoài.
 • Triển khai và giám sát việc áp dụng các quy định, các thủ tục,… liên quan đến an toàn lao động của công ty đến các phòng ban trong nhà máy.
 • Theo dõi và kiểm soát các hồ sơ, giấy chứng nhận an toàn các thiết bị, máy móc .
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện đo kiểm môi trường lao động. Theo dõi tình hình sức khoẻ lao động; bệnh nghề nghiệp.     

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Bảo hộ lao động/ An toàn lao động & Sức khỏe

nghề nghiệp.

 • Đã có kinh nghiệm phụ trách An toàn tại các nhà máy sản xuất.
 • Sức khỏe tốt, trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.