Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Đề xuất các chương trình bán hàng phù hợp
 • Triển khai các chương trình bán hàng
 • Theo dõi doanh số bán hàng
 • Tập hợp các thông tin thị trường của Acecook và của đối thủ
 • Đề xuất các phương án cho thị trường đang phụ trách
 • Đề ra mục tiêu và phương hướng hoạt động cho tháng sau
 • Theo dõi đơn hàng và giải quyết các thắc mắc, sự cố (nếu có) cho Khách hàng
 • Tập trung tìm kiếm khách hàng mới.
 • Xây dựng mối quan hệ giữa công ty và hệ thống khách hàng
 • Thông tin cho hệ thống khách hàng biết các chương trình bán hàng của chi nhánh
 • Hướng dẫn, huấn luyện NVBH trực thuộc nếu có.
 • Kiểm soát các dịch vụ sau bán hàng và công nợ khách  hàng.
 •  Triển khai hoạt động bán hàng ưu đãi CB-CNV

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành quản trị kinh doanh, có kinh nghiệm về giám sát bán hàng 
 • Tin học văn phòng
 • Có kiến thức về kinh doanh và quản lý, Lĩnh vực kinh doanh bán hàng hàng thực phẩm
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, Kinh doanh hàng tiêu dùng
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Khả năng truyền đạt thông tin
 • Hiểu được thị trường phụ trách
 • Chịu được áp lực cao, nhạy bén trong kinh doanh
 • Khả năng quản lý
 • Khả năng nhìn nhận tốt về thị trường và đưa ra các giải pháp khắc phục

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân viên phòng chứng từ xuất nhập khẩu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN LOGISTIC
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN MÔI TRƯỜNG SDGs, Môi trường, Environment Protection for Sustainable Development, Environment Specialist
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH, Chuyên viên kế hoạch, Planning specialist
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG QC/KCS, NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG QC/KCS
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: LÁI XE NÂNG, LÁI XE NÂNG
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: CN Sản Xuất
 • Number of positions: 100
 • Posted: 15/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: CN ĐIỆN, CN ĐIỆN, CN ĐIỆN, CÔNG NHÂN ĐIỆN, Công nhân cơ điện, Electrical Worker, Electrician
 • Number of positions: 2
 • Posted: 16/02/2024
Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.