Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description


- Kiểm tra lệnh sản xuất để xác định các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm sản xuất

- Phối hợp với CNSX thực hiện sản xuất sản phẩm

- Thực hiện yêu cầu các đơn vị cá nhân liên quan cung cấp và ngưng cung cấp nguyên vật liệu, nhiệt, bán thành phẩm theo yêu cầu, theo các thông số kỹ thuật của quá trình sản xuất

- Thực hiện vệ sinh các hạng mục tại vị trí làm việc theo lịch thường xuyên và theo định kỳ.

- Chấp hành nghiêm túc về qui định an toàn lao động

- Sử dụng và bảo quản thiết bị đã được phân công.

- Kiểm tra thiết bị theo định kỳ, theo thời gian giao nhận ca

- Làm báo cáo vận hành

Job Requirement


- TỔT NGHIỆP TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH : ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, SỬA CHỮA Ô TÔ, CƠ KHÍ

- Có kiến thức về an toàn lao động

- Siêng năng, cẩn thận

- Làm việc 3 ca, xoay ca hàng tuần

Similar Jobs

 • Location: Binh Duong
 • Required skills: CN VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/05/2024
Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.