Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Trực tiếp bảo trì thiết bị điện theo kế hoạch được phân công đảm bảo chất lượng sau bảo trì và đúng tiến độ đề ra.
 • Sửa chữa các hư hỏng phát sinh về điện trong quá trình sản xuất.
 • Hỗ trợ công nhân cơ khí và các bộ phận liên quan giải quyết các sự cố thiết bị.
 • Theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị điện trong ca trực theo khu vực được phân công.
 • Kiểm tra thiết bị định kỳ theo kế hoạch đề ra.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp trung cấp điện công nghiệp, điện tử 
 • Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực bảo trì sửa chữa phần điện của thiết bị.
 • Có sức khỏe tốt, làm việc 3 ca
 • Siêng năng, cẩn thận, có kỹ năng phân tích đánh giá

Similar Jobs

 • Location: Binh Duong
 • Required skills: CN VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/05/2024
Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.