Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 

 • Theo dõi, báo cáo quản lý trực tiếp tình trạng hoạt động của hệ thống điện, thiết bị điện trong quá trình hoạt động.
 • Kịp thời khắc phục những sự cố về điện, nhanh chóng đưa thiết bị hoạt động trở lại.
 • Kiểm tra, checklist định kỳ tình trạng thiết bị điện, báo cáo lên cấp quản lý trực tiếp cảc tình trạng, nhu cầu  vật tư, phụ tùng, đồ nghề cần thiết để đáp ứng công việc bảo trì
 • Tiến hành bảo trì, thay thế phụ tùng của thiết bị theo kế hoạch đề ra.
 • Thực hiện các việc vệ sinh, 5S, thiết bị điện để đảm bảo hoạt động.
 • Tham gia vào quá trình cải tạo, cải tiến các thiết bị điện đáp ứng nhu cầu về an toàn lao động, ATVSTP, tiết kiệm năng lượng, cải thiện năng suất, chất lượng, môi trường v.v...
 • Tham gia các lớp đào tạo an toàn, theo luật định, kỹ năng theo kế hoạch của phòng.
 • Công tác hỗ trợ các chi nhánh lắp đặt hệ thống thiết bị sản xuất, khắc phục sự cố theo sự điều động của Trưởng Phòng.
 • Công tác giám sát nhà thầu thực hiện công việc lắp đặt, bảo tri thiết bị
 • Tham gia hỗ trợ Sản Xuất liên quan vấn đề vệ sinh thiết bị.
 • Tham gia công tác PCCC, sơ cấp cứu theo danh sách đăng ký
 • Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của các cấp quản lý

Job Requirement

 • Nam, Tốt nghiệp tối thiểu Trung Cấp Nghề / Công nhân kỹ thuật  các ngành điện công nghiệp, điện tử, truyền tải điện
 •  Có kiến thức cơ bản về thiết bị điện phục vụ sản xuất.
 • Có kiến thức cơ sở chuyên ngành điện
 • Nắm rõ yêu cầu về ATLĐ, an toàn điện

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân viên phòng chứng từ xuất nhập khẩu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN PHỤ KHO, PHỤ KHO
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN MÔI TRƯỜNG SDGs, Môi trường, Environment Protection for Sustainable Development, Environment Specialist
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH, Chuyên viên kế hoạch, Planning specialist
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: CN Van Hanh, CN Vận Hành, CÔNG NHÂN VẬN HÀNH, Operation Worker
 • Number of positions: 20
 • Posted: 15/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: CN Sản Xuất
 • Number of positions: 100
 • Posted: 15/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: GIÁM SÁT BÁN HÀNG HORECA, GIÁM SÁT BÁN HÀNG HORECA, GIÁM SÁT BÁN HÀNG HORECA, GIÁM SÁT BÁN HÀNG HORECA
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/03/2024
Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.