Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Phân tích các giải pháp phát triển thương hiệu Tuyển dụng hiện nay và xu hướng, đề ra giải pháp phù hợp cho công ty.
 • Xây dựng kế hoạch năm và triển khai các hoạt động thương hiệu nhà tuyển dụng đảm bảo hiệu quả theo mục tiêu và định hướng chiến lược thương hiệu tuyển dụng của công ty
 • Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển nguồn cung ứng nhân tài đa dạng, dễ tiếp cận và triển khai hiệu quả các chương trình thu hút nhân tài có trình độ, phù hợp với nhu cầu tổ chức
 • Xây dựng quy trình, giải pháp nâng cao hiệu quả tuyển chọn, phỏng vấn và đánh giá ứng viên đảm bảo tuyển dụng đúng người, đúng việc, phù hợp với nhu cầu các đơn vị
 • Xây dựng, cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo hội nhập đảm bảo hiểu quả, giúp nhân viên mới hiểu đúng về công ty, nắm bắt các quy định, tuân thủ và dễ dàng hòa nhập nhanh với tổ chức.
 • Quản lý hồ sơ, dữ liệu nhân sự công ty đảm bảo đúng, đủ theo quy định và dễ dàng trích lục, tổng hợp báo cáo khi cần.
 • Quản lý, đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ phận TA. Giám sát và hỗ trợ hoạt động thu hút và tuyển dụng nhân tài của các chi nhánh
 • Triển khai các hoạt động cải tiến, đảm bảo hiệu quả công tác thôi dụng 
 • Tham gia, đóng góp cho việc xây dựng và phát triển hệ thống Khung - Từ điển năng lực công ty
 • Một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Luật, Quản trị nguồn nhân lực
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm TA tại các công ty có quy mô trên 500 nhân sự (ngành hàng FMCG, Sản Xuất)
 • Kinh nghiệm làm thương hiệu tuyển dụng trên các kênh truyền thông
 • Kinh nghiệm làm việc, kết nối với các trường Đại học/Cao đẳng/Trung cấp/ Trung tâm giới thiệu việc làm.
 • Kinh nghiệm phân tích số liệu/dữ liệu nhân sự
 • Kỹ năng lên ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm truyền thông Hình ảnh/Clip/POSM,...
 • Tiếng Anh giao tiếp, ứng dụng. Ưu tiên biết tiếng Nhật từ N3
 • Trung thực, có trách nhiệm và chủ động trong công việc
 • Kỹ năng thuyết trình/ trình bày thuyết phục
 • Có tinh thần biết nghĩ cho người khác
 • Chịu áp lực cao trong công việc
 • Ưu tiên có kiến thức về truyền thông/ Marketing
 • Ưu tiên nhân sự có hiểu biết về Hệ thống phần mềm HR
 • Ưu tiên có hiểu biết về Hệ thống khung từ điển năng lực và Hệ thống quản trị hiệu suất (OKR, KPI,…)

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ, PHÁP CHẾ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/12/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/02/2024
Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.