Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Xác định, phân tích và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, bao gồm rủi ro liên quan đến nhà cung cấp, chuỗi cung ứng, lập kế hoạch sản xuất, quản lý hàng tồn kho, quản lý logistic, …
 • Theo dõi, báo cáo kịp thời các chỉ số cảnh báo rủi ro sớm tại các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách, điều phối các cuộc họp với chủ sở hữu rủi ro về các nội dung hồ sơ rủi ro, lập báo cáo giám sát QTRR gửi cấp quản lý xem xét;
 • Tham gia kiểm soát hoạt động quản lý rủi ro định kỳ tại các Khối/Phòng/Chi nhánh liên quan nhằm kiểm soát việc tuân thủ, đánh giá tính phù hợp, hiệu quả của kiểm soát rủi ro. Hướng dẫn, theo dõi các hành động khắc phục,.
 • Thực hiện hoạt động truyền thông nội bộ và tham gia đào tạo các nội dung trong hệ thống QTRR đến các khối/phòng ban/chi nhánh liên quan.
 • Theo dõi và cập nhật liên tục các thay đổi về môi trường kinh doanh, pháp luật, thị trường để phối hợp điều chỉnh chiến lược quản trị rủi ro phù hợp.
 • Báo cáo định kỳ về tình hình rủi ro cho cấp quản lý và các bộ phận liên quan.
 • Tham gia vào các dự án liên quan đến quản trị rủi ro theo yêu cầu.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Logistics hoặc các ngành liên quan.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công ty sản xuất thực phẩm; kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý kế hoạch sản xuất, quản lý nhà cung cấp, mua hàng, logistics là một lợi thế.
 • Hiểu biết sâu về các nội dung liên quan nhà cung cấp, chuỗi cung ứng, lập kế hoạch sản xuất, quản lý hàng tồn kho, quản lý logistic.
 • Có khả năng phân tích dữ liệu, tư duy logic và giải quyết vấn đề hiệu quả.
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
 • Làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.
 • Thành thạo tin học văn phòng
 • Kỹ năng giao tiếp tiếng anh tốt, thành thạo tiếng Nhật là một lợi thế
Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.