Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Trực kiểm tra thiết bị điện, khu vực bên trong, bên ngoài phân xưởng sản xuất trong ca làm việc

- Theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị điện, sữa chữa ngay khi có hư hỏng đột xuất

- Báo cáo các công việc sữa chữa, tình trạng thiết bị điện hàng ngày theo biểu mẫu

- Thực hiện các công việc khác do quản lý phân công

- Tham gia các công tác PCCC, ATLĐ

Job Requirement

- Trình độ cao đẳng/THCN/Trung cấp/CNKT chuyên ngành Điện, Điện công nghiệp, truyền tải Điện, điện lạnh

- Nắm vững kiến thức cơ sở chuyên ngành điện

- Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ sơ đồ nguyên lý hệ thống điện

- Nắm rõ yêu cầu về ATLĐ

Job tags: BẢO TRÌ ĐIỆN
Join Our Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.